Ochrana osobných údajov

V BUUKu sme si vedomí dôležitosťou ochrany osobných údajov, a preto sľubujeme, že sa o tieto dáta budeme starať s najlepším vedomím a svedomím:

 • napríklad pošte údaje zveríme, ale susedovi, čo obvoláva ľudí kvôli poisteniu, určite nie
 • cookies budeme piecť len s tými, komu dôverujeme, a dáme si pozor, aby sme sa nespálili
 • každých pár týždňov zašleme newsletter, od ktorého sa ale môžete jednoducho odhlásiť cez odkaz, prípadne nám napísať na buuk@buuk.cz
 • budeme zamykať pred zlodejmi, heslovať počítače a celkovo sa chovať zodpovedne

Aby v tom bol poriadok, prikladáme plné znenie v „právničine“.

Ochrana osobných údajov e-shopu www.BUUK.cz

 1. Spoločnosť Juuva.cz s.r.o., so sídlom Severovýchod 849/40, 78901 Zábřeh, identifikačné číslo: 05535689 zapísané v obchodnom registri C 67931 na Krajskom súde v Ostrave pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese. len „predávajúci“ alebo „správca“) spracúva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov)(ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:
 • meno, priezvisko;
 • e-mailovú adresu;
 • telefónne číslo;
 • adresu/sídlo.
 1. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre odbavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, pokiaľ medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje taktiež za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe článku 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti a na účely oprávnených záujmov správcu.

 1. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné oznámenia, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia je možné kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom – napríklad zaslaním e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť.
 1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom osobných údajov. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.
 1. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese buuk@buuk.cz
 1. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky BUUK.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité za účelom:
  • meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
  • Základné funkčnosti webových stránok.
 • Zber cookies za účelom uvedeným vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie.
 • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možné buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takému zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná na webových stránkach. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované iba po dobu nevyhnutne potrebnú pre fungovanie webu.
 • Ak návštevník vznesie námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných na fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
 • Cookies, ktoré sú zbierané za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku av anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
 • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
  • Google Analytics
  • Google AdWords
  • Google Ads
  • Mailchimp
  • Facebook
  • Instagram
  • Sklik
  • Seznam
  • Heureka
 1. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení;
  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame;
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania;
  • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov, výmaz vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu;
  • na prenositeľnosť údajov, pokiaľ ide o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy;
  • požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov;
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením;
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu.