Projektové dny pro MŠ/ZŠ

Uspořádáme u vás projektový den Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, který splňuje podmínky témat Šablony III

A) polytechnické vzdělání
C) podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení

Projektový den bude probíhat dle popisu níže, důraz bude kladen na části dle vybraného tématu.

S pedagogem projdeme přípravu i závěrečnou reflexi a poskytneme podklady k vyplnění Záznamu z realizace projektového dne ve výuce.

V průběhu projektového dne se děti budou aktivně účastnit celého procesu výroby loutkového divadla. Seznámí se tak s různými materiály a pracovními postupy. Nejprve vytvoří jeviště ze dřeva a pak se budou věnovat kulisám a loutkám. Ty jsou vyrobeny z plsti, které budou děti jednoduše provlékat -viz foto. Pomocí provlékání se každé dítě bezpečnou formou seznámí se základy šití a bude zapojeno do společného výsledku.  Hotové divadlo obsahuje loutky a kulisy na několik tradičních pohádek a dětem ve školce zůstane pro další využití

Více podrobností o projektových dnech a pomůckách pro výuku: Projektové dny v MŠ/ZŠ

Akce, firmy, obce, výročí....

Veškeré naše výrobky můžeme opatřit vašim logem, textem, nebo i navrhnout vlastní tvar pro konkrétní charitativní akce, dětské dny, vítání občánků, výročí…
Pro více informací pište na buuk@buuk.cz

Chcete prodávat naše výrobky?

Máte svůj krámek či e-shop a naše výrobky by se vám hodily do nabídky? Neváhejte a napište nám o svém záměru!
Už se moc těšíme na naši spolupráci.