Projektové dny v MŠ a ZŠ + Inovativní vzdělávání dětí - JAK

Inovativní vzdělávání dětí dle Operačního programu JAK - Šablony I

Realizace projektového dne ve výuce dle Operačního programu VVV – Šablony III 

Téma projektového dne (inovativního vzdělávání):


Text níže odkazuje na průběh projektového dne, obdobý program používáme i k inovativnímu vzdělávání dětí. Pro nabídku, termíny a ceny nás prosím kontaktujte na buuk@buuk.cz

Uspořádáme u vás projektový den Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, který splňuje podmínky témat Šablony III

A) polytechnické vzdělání
C) podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení

Projektový den bude probíhat dle popisu níže, důraz bude kladen na části dle vybraného tématu.

S pedagogem projdeme přípravu i závěrečnou reflexi a poskytneme podklady k vyplnění Záznamu z realizace projektového dne ve výuce.

V průběhu projektového dne se děti budou aktivně účastnit celého procesu výroby loutkového divadla. Seznámí se tak s různými materiály a pracovními postupy. Nejprve vytvoří jeviště ze dřeva a pak se budou věnovat kulisám a loutkám. Ty jsou vyrobeny z plsti, které budou děti jednoduše provlékat. Pomocí provlékání se každé dítě bezpečnou formou seznámí se základy šití a bude zapojeno do společného výsledku. Hotové divadlo obsahuje loutky a kulisy na několik tradičních pohádek a dětem zůstane pro další využití. Detaily:

  • Určeno pro MŠ, ZŠ a školní družiny.
  • Skupiny do 30 dětí, za účasti pedagoga. 
  • Hodinová dotace 4×45 minut včetně přípravy výuky a společné reflexe pedagoga a odborníka z praxe. Průběh upravíme dle vašich časových možností.
  • Divadlo i loutky jsou precizně nachystané tak, abychom to zvládli i s nejmenšími dětmi.
  • Divadlo, které společně vyrobíme, vám zůstane jako hodnotná pomůcka. Přidáme metodické pokyny pro další využití.
  • Obdržíte potřebné podklady pro zpracování Záznamu z realizace projektového dne ve výuce.

Cena, termín, dostupnost:

Projektové dny zajišťují naši odborníci z praxe po celé ČR. Pro dostupnost a rezervaci termínu nás kontaktujte na buuk@buuk.cz

Cena 5.256,– + cestovní náklady 5,-/km

Inovativní vzdělávání dětí zajišťujeme také po celé ČR. Pro dostupnost a rezervaci termínu nás kontaktujte na buuk@buuk.cz

Cena 1.250,– / hodinu inovativního vzdělávání + cestovní náklady 5,-/km