Téma projektového dne:

Uspořádáme ve vaší školce projektový den, který splňuje podmínky šablony II nebo jedno z témat šablony III: 

A) polytechnické vzdělání
C) podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení

Projektový den bude probíhat dle popisu níže, důraz bude kladen na části dle vybraného tématu.

V průběhu projektového dne se děti budou aktivně účastnit celého procesu výroby loutkového divadla. Seznámí se tak s různými materiály a pracovními postupy. Nejprve vytvoří jeviště ze dřeva a pak se budou věnovat kulisám a loutkám. Ty jsou vyrobeny z plsti, které budou děti jednoduše provlékat – viz foto. Pomocí provlékání se každé dítě bezpečnou formou seznámí se základy šití a bude zapojeno do společného výsledku. Hotové divadlo obsahuje loutky a kulisy hned na několik tradičních pohádek a dětem ve školce zůstane pro další využití.

Detaily:

  • Určeno pro MŠ, ZŠ a družiny.
  • Skupiny do 30 dětí, za účasti pedagoga. 
  • Hodinová dotace 4×45 minut včetně přípravy výuky a společné reflexe pedagoga a odborníka z praxe. Průběh upravíme dle vašich časových možností.
  • Divadlo i loutky jsou precizně nachystané tak, abychom to zvládli i s nejmenšími dětmi.
  • Divadlo, které společně vyrobíme, vám zůstane jako hodnotná pomůcka. Přidáme i sadu metodických scénářů pro další využití.
  • Obdržíte potřebné podklady pro zpracování záznamu z realizace projektového dne ve výuce...

Cena, termín, dostupnost:

Projektové dny realizujeme převážně na území Moravy, ale můžeme za vámi přijet i jinam dle individuální domluvy.

Pro upřesnění a rezervaci termínu nás prosím kontaktujte na buuk@buuk.cz

Cena 5.256,– Kč