BUUK není jen hračka

K čemu je ten BUUK vlastně dobrý? 

Dobrá otázka, která zajímá všechny rodiče, co se s naší knížkou – quiet bookem, setkávají poprvé. Co je to quiet book máme dopodrobna popsáno v článku Quiet Book? To není jen knížka! 

Takže: „K čemu je ten BUUK vlastně dobrý?“ No kromě toho, že umí zabavit děti různého věku, tak je i rozvíjí. Je to hračka, ale zároveň není a může sloužit i jako všestranná didaktická pomůcka. Hraní či „práce“ s BUUKem rozvíjí samostatnost dětí, fantazii, pozornost, smyslové vnímání, logické uvažování a v neposlední řadě pak jemnou motoriku.

Konkrétní přínos BUUKu pro dítě záleží na věku a způsobu práce s knížkou. Mladší děti (do 3 let) si budou hrát s quiet bookem s rodiči. Hlavní význam je tedy socializace, učení nápodobou, rozvoj slovní zásoby. Už v batolecím věku je možné při hře vypozorovat lateralitu (tzn. přednostní užívání pravé nebo levé ruky).
Starší děti (3 - 6 let) mohou s knížkou pracovat samostatně. Jednotlivé stránky je možné spojit do souvislého příběhu, dětská fantazie se tak může rozběhnout na plné obrátky. V předškolním věku dochází k výraznému rozvoji manuální zručnosti a senzomotorické koordinace. V tomto období je BUUK ideální hračkou a pomocníkem. Dítě manipuluje s drobnými předměty, zpřesňuje se lateralita a koordinace oko-ruka, pozornost. Knížka trénuje také smyslové vnímaní – rozlišování tvarů, barev.

BUUK je vhodnou pomůckou i pro děti se speciálními potřebami.

 

Jaké aktivity najdete na jednotlivých stránkách?

Vezmeme je pěkně postupně:

1) titulní stránka

Velký strom s ptáčkem a houpačkou láká k vyprávění příběhů a tím rozvíjí fantazii. Barevný míč vybízí k poznávání barev. Jméno dítěte, kromě určení, komu BUUK patří, může posloužit i k prvnímu seznámení se s písmenky a svým jménem.

titulní stránka se stromem

2) kytka

Okénka kytky mají různé tvary a barvy a lze za ně vkládat obrázky, tím se děti učí poznávat ze začátku třeba členy rodiny, později barvy, předměty denní potřeby, dny v týdnu, roční období... Trénují si tak pozornost, paměť, smysly.

kytka a zvířátka z lesa

3) zvířátka

Na stránce se stromem a zvířátky si děti kromě jemné motoriky při rozepínání přezky rozvíjí i fantazii při hraní a vymýšlení příběhů s maňásky (lištičky, sova, šneček). Zároveň můžeme při povídání o zvířátkách podpořit rozvoj myšlení a paměti, stejně tak je při učení se zvuků zvířátek podpoříme i v rozvoji řeči.

4) zahrádka

Při hraní si se zajíčkem (prstovým maňáskem) na zahrádce si děti vymýšlením příběhů procvičují fantazii a rozvíjí sociální dovednosti a myšlení. Při hře se zeleninou se učí poznávat její druhy, tím si rozšiřují slovní zásobu a zároveň nacvičují úchop při sázení a sklízení zeleniny a rozvíjí jemnou motoriku.

zahrádka a domeček

5) domeček

Při povídání příběhů o domečku si děti rozvíjí fantazii a slovní zásobu, mohou jej popisovat nebo vyprávět o svém vlastním domě, kde bydlí, trénují tím i myšlení a pozornost. Při manipulaci s figurkou opět zapojují fantazii, rozvíjí slovní zásobu a procvičují si jemnou motoriku. Také rozvíjí své sociální dovednosti, třeba když s postavičkou prožijí celý den, od ranního vstávání až po její uložení do postýlky. Starší děti se seznamují s časem a pomalu se učí poznávat hodiny.

domeček s hodinami

6) les

Při hraní „v lese“ se u dětí rozvíjí smyslové vnímání, přiřazováním barevných hříbků (které byly vytvořeny podle skutečných) se učí rozlišovat nejen barvy, ale i jejich druhy. Zapínáním knoflíků se učí sebeobsluze a manipulací s drobnými předměty si cvičí jemnou motoriku. Povídáním o lese se u dětí rozvíjí fantazie a myšlení.

les s houbami a loďka

7) loďka

Jde se na ní plavit, zvednout kotvu, plachty provléknout, zavázat, ve vodě jsou rybky. Lovením rybek na háček rybářského prutu si děti rozvíjí jemnou motoriku a trpělivost. Při zavazování tkaniček trénují sebeobsluhu. Do vyprávěni lze zahrnout i cestování a dopravní prostředky a tím podpořit sociální vývoj a fantazii.

  8) žabka

  Žabka má v puse, která se zapíná na zip, schovaný jazyk ze suchého zipu, takže děti tu procvičují jemnou motoriku a sebeobsluhu. Při vyprávění, třeba o potravě zvířat, si rozvíjí myšlení a sociální dovednosti.

  žabka a pirátský poklad

  9) poklad

  V truhle může být ukrytý poklad, který vybízí k zapojení fantazie. Při hledání klíče od truhly si děti procvičují paměť a myšlení, při jeho schovávání zpět za kámen se učí dodržovat pravidla. Při hře, třeba na piráty, kromě fantazie rozvíjí i slovní zásobu a procvičují úchop a jemnou motoriku.

  stránka s fotkou

  10) poslední stránka s fotkou

  Na poslední stránce do rámečku lze vložit fotku dítěte, celé rodiny… Dítě tak může poznávat samo sebe a jednotlivé členy rodiny, tím si rozvíjí paměť a myšlení. Vyšité věnování pak kromě upomínky na toho, kdo BUUK s láskou vyrobil podporuje i sociální cítění. 

   

  Jak s BUUKem pracovat?

   U batolat (tj. dětí zhruba do 3 let) doporučuji pracovat s knížkou společně s rodičem. Seznámit děti s jednotlivými stránkami, vyprávět příběh, procházet s postavičkami jednotlivými stránkami. Rodiče předvádí dětem aktivity. Děti se tak učí nápodobou, postupně zkoušejí aktivity vykonávat samy.

  Starší dětí, předškoláci (tj. zhruba věk 3-6 let) zvládnou s knížkou pracovat samostatně, samy poznávají a zkouší jednotlivé aktivity. Rodič je zde spíš v roli pozorovatele. Jednotlivé stránky je pak možné doplnit povídáním o jejich tématech (zvířata, bydlení, přírodní děje apod.).

  maminka s dítkem

  Šitá varianta

  Zatím jsme se věnovali Provlékacímu BUUKu, a protože stránky Šitého a Provlékacího BUUKu jsou podobné můžete s nimi i podobně pracovat. V šité variantě jsou i některé stránky, které v provlékací nenajdete a těm se bude věnovat následujících pár řádků ;)

  titulní stránka

  Ať už si zvolíte "titulku" s princeznou, bagrem nebo balónem, vždy si děti procvičí jemnou motoriku třeba vkládáním postavičky do kapsy. Při vyprávění příběhů si rozvíjí slovní zásobu a fantazii. 

  barevná duha s kytičkami

  duha

  Při hraní s duhou se rozvíjí smyslové vnímání, přiřazováním barevných kytiček se děti učí rozlišovat barvy.  Jejich zapínáním na knoflíky se učí sebeobsluze a manipulací s drobnými předměty si cvičí jemnou motoriku.

  strom s ročními obdobími

  strom

  Na stránce se stromem se děti učí poznávat roční období, objevují souvislosti a rozdíly v koloběhu ročních dob, což pomáhá v rozvoji myšlení a paměti. Zároveň stále při připínání patentků rozvíjí jemnou motoriku, koordinaci rukou a trénují sebeobsluhu.

  Mgr. et Mgr. Jana Spisarová, speciální pedagog